Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2012

lovewiththesound
Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba razem z sercem wyrwać ją można.
— Cytat z książki Potop

April 11 2012

lovewiththesound
8769 40d9
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
lovewiththesound
8288 5ae2
Reposted fromproof proof viaiwannabeyour iwannabeyour
lovewiththesound
0801 35bd
Reposted fromutoopia utoopia viaiwannabeyour iwannabeyour
lovewiththesound
4353 e8bc
Reposted fromzzu zzu viaiwannabeyour iwannabeyour
lovewiththesound
(...) bo najbardziej kocham Cię rano - nie umalowaną i rozczochraną, w mojej koszuli. Taką naturalną i piękną.
— Paweł

March 30 2012

lovewiththesound
"Lepiej kochać, a potem płakać." - Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaPaola1986 Paola1986
lovewiththesound
Kiedy dziewczyna jest wolna, nie znaczy, że nikt jej nie chce. To znaczy, że nie bierze pierwszego, lepszego gówna.
Reposted frommefir mefir viaPaola1986 Paola1986
lovewiththesound
lovewiththesound
Dama na salonach , dziwka w łóżku- kobieta idealna
Reposted fromPaola1986 Paola1986
lovewiththesound
6943 fe1e
Bad Boys :D
Reposted fromfemaleandmale femaleandmale viaPaola1986 Paola1986
lovewiththesound
lovewiththesound
7542 e2da
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq
lovewiththesound
lovewiththesound
4129 b8b6
lovewiththesound

Wierz w swojego scenarzystę. Uspokój się

— Jakub Żulczyk
Reposted fromwintergirl wintergirl viatypromantykaq typromantykaq
lovewiththesound
3972 c302
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia viatypromantykaq typromantykaq
lovewiththesound
0857 b378 500
Reposted fromcolorblind colorblind viatypromantykaq typromantykaq
lovewiththesound
3336 fe52
Doszedłem do wniosku, że w żadnym towarzystwie nie czuję się tak dobrze jak przy Tobie.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq
lovewiththesound
6756 1de7
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl